Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 25 2020

Only2you
22:19
8492 9509 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viaphilomath philomath
Only2you
22:14
2685 dbe4 500
Reposted from0 0 viaPoranny Poranny
Only2you
22:13
3887 3c76 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapengin pengin
Only2you
22:10
0700 4490
Reposted fromPoranny Poranny
22:09
7225 720e 500

heavydirtyhead:

“look at me. really look at me. not just the freckles on my nose or the horrible pimple above my left eyebrow. look into me. see who i really am and not just what you see.”

Reposted fromfadingwhisper fadingwhisper vianiskowo niskowo
Only2you
22:07
Dbałość o samego siebie, dobre rozeznanie we własnym wnętrzu to również dbałość o związek. Nie wystarczy kochać do szaleństwa. Od wpatrywania się w zachwycie w naszego wybranka skuteczniejsze jest spoglądanie we własne wnętrze.
— Piotr Pietucha, Dożywotni Kochankowie.
Reposted frommhsa mhsa
22:07
Jeśli ludzie są ze sobą blisko i psychicznie, i fizycznie, to lubią to i wzajemnie sobie sprzyjają. Intymność jest możliwa wtedy, gdy czujemy się swobodnie i zachowujemy naturalnie - nie musimy nieustannie odgrywać jakiegoś teatru. Możemy posiedzieć sobie w kapciach i ulubionej piżamie w łosie i nie chować się po kątach, kiedy nam burczy w brzuchu. To też jest intymne. Rutyna rodzi się z zaniku intymności, wzajemnej akceptacji i zainteresowania.
— Alicja Długołęcka ‘Seks na wysokich obcasach’ (via polskie-zdania)
22:06
1689 9cb9 500

historicaltimes:

Two girls more engrossed with the air vent grate than the modern art on the walls of the San Francisco Museum of Art, 1963.

via reddit

Reposted fromfadingwhisper fadingwhisper vianuwanda nuwanda
Only2you
22:05
4797 0dfd 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaaknatazs aknatazs
Only2you
22:02
Mam poczucie, że żyję ze zdjętą skórą. Mam totalną nadwrażliwość na wszystko. To powoduje, że 15 razy dziennie wpadam w jakąś czarną dziurę, rozpacz, rozpadam się. Już nauczyłem się z tym żyć. Na początku - w młodości, w dzieciństwie - próbowałem na tym budować jakąś swoją wyjątkowość, ale szybko zrozumiałem, że za taką nadwrażliwość płaci się straszną cenę. I tym nie ma się co przechwalać. Trzeba nauczyć się z tym żyć. 
— Mariusz Grzegorzek w magazynie "Zwierciadło", 21 maja 2010
Reposted fromkropki kropki vianiskowo niskowo
Only2you
22:00
0622 44ab 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianiskowo niskowo
21:58
2079 9d47 500
Reposted fromsavatage savatage vianiskowo niskowo

February 12 2020

Only2you
10:30

Nie musimy przecież być z kimś razem, żeby czuć się z nim związanym bardziej niż z kimkolwiek w świecie.

— Thomas Bernhard

February 09 2020

Only2you
20:29
Reposted fromshakeme shakeme viatobecontinued tobecontinued
Only2you
20:27
7020 5dfa

February 03 2020

Only2you
11:51
6711 f5a0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaphilomath philomath
10:25
3426 df6e
Reposted fromfreakish freakish viaphilomath philomath

January 30 2020

Only2you
22:35
The trouble is that we have a bad habit, encouraged by pedants and sophisticates, of considering happiness as something rather stupid. Only pain is intellectual, only evil interesting. This is the treason of the artist: a refusal to admit the banality of evil and the terrible boredom of pain. 
— Ursula LeGuin
Reposted fromverronique verronique viacytaty cytaty
Only2you
22:31
9265 9374
Reposted fromsucznik sucznik viasatyra satyra
Only2you
22:28
6350 f330
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatobecontinued tobecontinued
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl