Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 24 2020

Only2you
11:25

Mieliśmy już za sobą wszelkie powroty i wiedzieliśmy, że się nie wraca ani do tych samych miejsc, ani do tych samych planów. Chyba od tego momentu w człowieku zaczyna się dorosłe życie. 
Długo nie mogliśmy w to uwierzyć. Nieodwracalność zdarzeń i uczuć jest równie absurdalna jak śmierć, trudno ją zaakceptować. Na szczęście ta wiedza przychodzi na samym końcu: 
kiedy umiera nam ktoś bliski albo kiedy kończy się miłość.
Ale zanim przyjdzie, człowiek próbuje i próbuje, próbuje o wiele dłużej niż to ma sens.

— Grażyna Jagielska
Reposted fromyourtitle yourtitle vianiskowo niskowo
11:15
9566 063f 500
Reposted fromunco unco vialottibluebell lottibluebell
Only2you
11:05
Reposted fromshakeme shakeme vialottibluebell lottibluebell
Only2you
10:07
Trzeba nauczyć się odpuszczać miłość, której nie ma, przyjaźnie, które nie służą, i ludzi, których nie ma obok, gdy najbardziej tego potrzebujemy. I pamiętać o tym, by nie zmuszać nikogo do niczego. Wymuszone rzeczy nie są nic warte.
— Tomasz Antosiewicz
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via48hrs 48hrs
Only2you
09:54
Jeśli człowiek w dzieciństwie nie zaznał miłości, opieki, oparcia i poczucia przynależności, to choćby żył w rodzinie w sensie formalnym pełnej, będzie podejrzliwy i lękowy, niekoniecznie w sposób wyraźnie psychopatologiczny. 
Bywają ludzie niezwykle inteligentni i wykształceni, którzy mają jednak poczucie ciągłego zagrożenia porażką, co sprawia, że często przegrywają. Wysoka inteligencja i inne walory ustępują wobec poczucia odrzucenia i trauma z wczesnego dzieciństwa triumfuje.
— Maria Orwid - "Trauma"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viauumlaut uumlaut
Only2you
09:51
0879 3d47 500
Reposted fromjottos jottos viaphilomath philomath
09:51
2500 2f94 500
Reposted frombrumous brumous viawszystkodupa wszystkodupa
Only2you
09:50
Reposted fromshakeme shakeme viawszystkodupa wszystkodupa
Only2you
09:49
0053 c37b 500
Reposted frommangoe mangoe viawszystkodupa wszystkodupa
Only2you
09:49
Nie ma znaczenia czy masz styl, reputację, czy pieniądze. Jeśli nie masz dobrego serca, nie jesteś niczego wart.
— Louis de Funès
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawszystkodupa wszystkodupa
Only2you
09:48
6148 ef8d
Reposted fromkarahippie karahippie viawszystkodupa wszystkodupa
Only2you
09:47

Akceptacja to największy komplement, jaki można otrzymać.

— Maciej Frączyk "Zeznania Niekrytego Krytyka"
Reposted frompusiek pusiek viawszystkodupa wszystkodupa
Only2you
09:45
5199 8bcf 500
Reposted fromNocephya Nocephya viawszystkodupa wszystkodupa
Only2you
09:44
7926 5db7 500
Reposted fromhrafn hrafn viawszystkodupa wszystkodupa
Only2you
09:42
A ja zawsze powtarzałem tej kretynce, że to jest koleś z trochę innego świata. Żeby dała sobie z nim spokój. Że tacy ludzi jak on nigdy nie należą do nikogo.
— Jakub Żulczyk, Radio Armageddon
Reposted fromvaka vaka viawszystkodupa wszystkodupa
Only2you
09:42
4850 2600 500
Reposted fromNocephya Nocephya viapengin pengin
Only2you
09:41
6550 a165
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapengin pengin
Only2you
09:40
0321 b5b3 500
Reposted fromeyelyn eyelyn viasatyra satyra

January 23 2020

Only2you
20:48
4981 b7e7 500
We belong to this universe. 
Only2you
20:41
Reposted fromshakeme shakeme vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl