Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 12 2018

Only2you
22:29
3149 2249 500
Reposted fromsarazation sarazation vialaparisienne laparisienne
22:25
9882 1357 500
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaSkydelan Skydelan
Only2you
22:24
4023 f1ef 500
Reposted fromhwmc hwmc viaSkydelan Skydelan
Only2you
22:21
3228 7b2c
Reposted fromolaosa olaosa viaSkydelan Skydelan
Only2you
22:15
2160 e36e 500
Only2you
13:13
Only2you
13:12
3963 278f 500
Reposted frommyrla myrla viajointskurwysyn jointskurwysyn

January 11 2018

Only2you
23:13
0978 468b 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaepidemic epidemic
Only2you
23:13
2702 0f95 500
Reposted fromsarazation sarazation viaepidemic epidemic
Only2you
23:13
3947 3d9a
Catching snowflakes
Reposted fromvolldost volldost viaselsey selsey
23:05
9644 6803

optically-aroused:

H Y P N O T I K A

Reposted fromessenceofnature essenceofnature viaselsey selsey
Only2you
18:19
Nowe życie nie zaczyna się od zmiany otoczenia, tylko od zmiany perspektywy. Musisz nauczyć się uważnie obcować przede wszystkim z tym, co znasz. Bo za twoje znudzenie nie odpowiada rzeczywistość, tylko to, że nigdy się jej uważnie nie przyjrzałeś. Wrota twojej percepcji są przymknięte. Masz zaparowane okulary, pomazane błotem. I mówisz: „Wszystko, co widzę, jest takie samo”. A może po prostu wyczyść sobie okulary.
Kiedy pierwszy raz pojechałem nad Biebrzę oglądać ptaki, wszedłem na punkt obserwacyjny, wziąłem lornetkę i po chwili obwieściłem: „Niczego tutaj nie ma”. Doświadczeni ornitolodzy tarzali się ze śmiechu. „Zacznij patrzeć uważnie” – poradzili. I rzeczywiście, okazało się, że na tych mokradłach dookoła są dwa cietrzewie, siedem czapli, trzy orliki i mały krogulec. Kiedy jechałem tam po raz dziesiąty, już bez lornetki widziałem, że łąka pulsuje życiem.
— dr hab. Bartłomiej Dobroczyński w rozmowie z Grzegorzem Sroczyńskim, "Żyj wystarczająco dobrze"
Reposted fromcudoku cudoku viaselsey selsey
Only2you
18:16
Całe moje życie, to nic innego, jak oczekiwanie. Przez całe życie, prawdę mówiąc, czuję się jakbym nie robił nic innego, tylko tkwił na stacji kolejowej. I odnoszę wrażenie, że życie, które właśnie przeżywam, nie jest życiem... tylko długim oczekiwaniem... na coś rzeczywistego, coś istotnego!
— Ofiarowanie, Tarkovsky
Reposted fromelloko elloko viaselsey selsey

January 10 2018

Only2you
21:05
4597 e953
Reposted fromolaosa olaosa viagdziejestola gdziejestola
Only2you
21:04
1462 bf1f
Reposted fromolaosa olaosa viagdziejestola gdziejestola
Only2you
20:53
Reposted frompseikow pseikow viawszystkodupa wszystkodupa
Only2you
17:44
3626 b0f1
Reposted fromsoay soay vialeszekzukowski leszekzukowski
Only2you
17:40
mam ochotę przytulić się do Ciebie jak małe dziecko i udawać, że po prostu się przykleiłam.
Reposted fromsamtonazwij samtonazwij viawszystkodupa wszystkodupa
Only2you
17:33
(...) przecież już dawno temu przysięgliśmy sobie, że nic z tego nie będzie. Ale to napięcie kiedyś nas połamie. Powygina nam kończyny aż do ich pęknięcia. Żadne z nas nie będzie mogło się ruszyć, będziemy leżeć na przeciwko siebie patrząc sobie w oczy i zastanawiając się, dlaczego tego nie przerwaliśmy, póki jeszcze mogliśmy. Po co katowaliśmy siebie nawzajem swoim towarzystwem, skoro nic byśmy z tego nie zbudowali. I dlaczego nie skończyliśmy tego już za pierwszym razem, kiedy poczuliśmy, że tylko się oszukujemy.  Bo przecież ludzie tacy, jak my, nie mają przyszłości.
— ile to już trwa? 4 lata.
Reposted fromredshadow redshadow viapassionative passionative
Only2you
17:27
4470 2e01
Reposted fromohhmarigold ohhmarigold viamoai moai
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl