Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 26 2017

Only2you
22:53
6119 8b02 500
Only2you
22:52
2744 e59a
Reposted fromweightless weightless viagdziejestola gdziejestola
22:38
2442 7da3
Only2you
15:51
6017 6fe7
Reposted fromhagis hagis viamyfuckingreality myfuckingreality
Only2you
15:51
Only2you
15:50
7311 7825
Only2you
15:48

July 25 2017

Only2you
21:25
Nie warto robić niczego na siłę. Ani dla zysku. Ani po to, aby coś komuś udowodnić. Warto robić coś dlatego, że czuje się do tego pasję, miłość, fascynację.
— Beata Pawlikowska
Only2you
21:24
Only2you
21:24
4816 22f0
Reposted fromkarahippie karahippie viatobecontinued tobecontinued
21:23
4673 d161

Proud to be dutch

Reposted frommyry myry viaaknatazs aknatazs
Only2you
21:22
7499 4356
Reposted fromtfu tfu viaaknatazs aknatazs
Only2you
21:13
I wiem, że każdy ból pomaga wznosić mój własny mur.
— Myslovitz - Zamiana
Only2you
21:13
To, że się tego boję, nie znaczy, że tego nie chcę.
Reposted frompeper peper viamyfuckingreality myfuckingreality
Only2you
21:12
Tak rozpaczliwie chciałaś odejść. Oto twoja szansa. Teraz albo nigdy. Skorzystasz?
— Brodi Ashton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapozakontrola pozakontrola
Only2you
21:12
1279 8bf7 500
Chuck Palahniuk - "Powiedz wszystko" 
Reposted fromkartoNik kartoNik viapozakontrola pozakontrola
Only2you
21:10
Największym problemem komunikacji jest to, że nie słuchamy, by zrozumieć. Słuchamy, by odpowiedzieć.
Reposted fromxalchemic xalchemic vianiemaproblemu niemaproblemu
Only2you
21:09
  • Oczywiście można też całe życie unikać kłopotów, uciekać, uchylać się, zabezpieczać, nie wchodzić w konflikty, można, owszem, można całe życie być tchórzem. Tylko co to za życie? Życie powinno zawierać przeżycia: przeżyłem to, przeżyłem tamto, myślałem, że nie przeżyję, ale jakoś dałem radę. Jeśli twoje życie nie zawiera tych elementów, to radzę ci, usiądź na jakimś mrowisku – bez tego fizycznego doświadczenia nie znajdziemy porozumienia. Abyśmy znaleźli wspólny język, musisz zostać pokąsany, i to na własną prośbę.
— " Wyspa na prerii " Wojeciech Cejrowski
Only2you
20:55
„Związek powinien być Twoją bezpieczną przystanią, a nie polem walki. W życiu musisz stoczyć wystarczająco wiele bitew a dom jest po to by od nich odpocząć, i nabrać sił.”
~ Listy do Małej (fot. Fiore Blu)
Reposted fromaneth aneth viaforgoodandforbad forgoodandforbad
Only2you
15:47
9945 dd10
Reposted fromkrzysk krzysk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl