Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2017

22:21
0438 8d7c 500

midnitesurprise:

greet the morning

Reposted fromkneadedbutter kneadedbutter viakartoNik kartoNik
21:24
9545 d9fa 500

submittosubtitles:

Seisaku no tsuma (1965) aka Seisaku’s Wife

Reposted fromLittleJack LittleJack
21:23
9526 2424 500
Reposted fromLittleJack LittleJack
Only2you
16:59
2033 633d 500
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viatwice twice
16:59
Only2you
16:58
Ty się bólu nie boisz. Ty się boisz pieszczot, boisz się, bo ich nie znasz, przyjemność osłabia czujność, odwraca uwagę, ktoś mógłby się do Ciebie włamać, okraść z Ciebie samego, to niebezpieczne.
— Wojciech Kuczok
Reposted fromlovvie lovvie viachemiczna chemiczna

July 06 2017

23:20
All the secrets of the world are contained in books. Read at your own risk.
Lemony Snicket
(via wordsnquotes)
Reposted fromAmericanlover Americanlover
Only2you
23:17
2251 fd30
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viakrzysk krzysk
23:02
8295 e893 500

mary-yanko:

God’s Dropbeat series

Reposted fromspookystyx spookystyx viasatyra satyra
22:57
3512 2067 500

adventuresonly:

travelling together

22:57
22:56
3497 f23b
22:53
7902 8dbe 500
Reposted fromshitsuri shitsuri vialaparisienne laparisienne
22:53
22:53
7666 6f13 500

cichutkie-marzenia:

Chcę dotknąć Twojej duszy bardziej niż ktoś kiedykolwiek.

Only2you
22:52
4284 6bab
Reposted fromeazyi eazyi vialaparisienne laparisienne
Only2you
22:52
9592 89df
Reposted fromnazarena nazarena viaPoranny Poranny
Only2you
22:52
Reposted fromPoranny Poranny
22:52
2823 e9fc
Reposted fromNanutka Nanutka viatobecontinued tobecontinued
Only2you
22:45
6732 5691
Reposted fromlakonika lakonika viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl