Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2017

21:33
3682 0874
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viapozakontrola pozakontrola
Only2you
18:22
Czuję się jak stara piosenka na Twojej playliście. Mam wrażenie, że za każdym razem gdy moje imię pojawia się na wyświetlaczu, przeskakujesz do kolejnej piosenki. Mimo to jakiś sentyment sprawia, że nie chcesz mnie wykasować. 
Only2you
18:11

Człowiek będzie zaciekle bronił błędów, które pokochał.

Only2you
16:08
A może chodzi o samą naturę przyjaźni i intymnego związku. Tworząc z kimś związek, masz świadomość, że to może się skończyć. Możecie się od siebie oddalić, spotkać kogoś innego albo po prostu się odkochać. Jednak przyjaźń nie jest grą o wszystko albo nic i dlatego zakładasz, że będzie trwała wiecznie, zwłaszcza jeśli to stara przyjaźń. Traktujesz jej trwałość jako coś oczywistego i może właśnie to stanowi o jej wartości.
— Emily Giffin
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialaparisienne laparisienne
Only2you
16:08
nie ma wszyscy i nie ma zawsze
— pani psycholog
Only2you
15:50
9322 17dc
Reposted fromoiv13 oiv13 vialaparisienne laparisienne
15:45
5751 f9bd
Only2you
15:41
Only2you
15:41
Kiedy na drugim roku omawialiśmy funkcjonowanie mechanizmów obronnych i odkrywaliśmy z podziwem potęgę tej części naszej psychiki – zaczynaliśmy rozumieć, że gdyby nie istniały racjonalizacja, sublimacja, wyparcie, te wszystkie sztuczki, którymi raczymy samych siebie, że gdyby można było spojrzeć na świat bez żadnej ochrony, uczciwie i odważnie – pękłyby nam serca. Dowiedzieliśmy się na tych studiach, że jesteśmy zbudowani z obron, z tarcz i zbroi, jesteśmy miastami, których architektura sprowadza się do murów, baszt i fortyfikacji; państwami bunkrów.
— Olga Tokarczuk
15:38
2042 4ee7
Reposted fromjecer jecer
Only2you
12:48
4835 17f5
Reposted frommariola mariola
12:48
1456 a3b9
Reposted frommakswilczur makswilczur viagdziejestola gdziejestola
12:47
9392 49f2 500
Reposted frommakswilczur makswilczur viagdziejestola gdziejestola
Only2you
12:41
Ja w ogóle bardzo trudno się zaprzyjaźniam. Jest dużo ludzi, których lubię, i myślę, że oni mnie też lubią, ale nie jesteśmy przyjaciółmi, albo może nawet jesteśmy, tylko ja o tym nie wiem.
— William Wharton
Reposted fromspierworld spierworld viagdziejestola gdziejestola
12:40
7370 8913 500
Reposted frommakswilczur makswilczur viagdziejestola gdziejestola
12:40
7133 d8df 500
Reposted frommakswilczur makswilczur viagdziejestola gdziejestola
Only2you
12:40
7911 3abd
12:40
’Każdy upadek ukształtował mój charakter’
— (via unspoken-world)
Reposted frommakswilczur makswilczur viagdziejestola gdziejestola
12:39
8068 af9f
Reposted frommakswilczur makswilczur viagdziejestola gdziejestola
Only2you
12:39
Reposted fromweightless weightless viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl