Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 14 2017

Only2you
12:52
Winston zaczął się zastanawiać, czy w wymazanej przeszłości leżenie w łóżku w chłodzie letniego wieczoru było czymś normalnym; czy kobieta i mężczyzna mogli leżeć razem tak nago, kochać się, kiedy tylko zapragną, rozmawiać, o czym tylko chcą, nie czując żadnej potrzeby, aby wstać - czy wolno im było po prostu tak leżeć i słuchać cichych dźwięków płynących zza okna? Chyba niemożliwe, żeby taka słodka bezczynność była kiedykolwiek dozwolona!
— George Orwell, "Rok 1984"
Reposted fromwindingroads windingroads viaphilomath philomath

June 13 2017

Only2you
21:24
9610 e147
Reposted fromsonaive sonaive vialaparisienne laparisienne
Only2you
21:24
7903 b24a
Reposted fromwezuwia wezuwia vialaparisienne laparisienne
Only2you
21:22
7108 1495 500
Reposted fromverronique verronique vialaparisienne laparisienne
Only2you
21:20
Only2you
21:20
3012 5c72
Reposted fromcaraseen caraseen viagdziejestola gdziejestola
Only2you
21:11
4626 3f8a
Reposted fromdiebitchess diebitchess vialaparisienne laparisienne
Only2you
21:08
Mówisz, że przeceniamy emocje, ale to nieprawda. Emocje to jedyne, co mamy.
— "Młodość", Paolo Sorrentino (2015)
Reposted from1923 1923 vialaparisienne laparisienne
Only2you
21:01
6791 cf6a
20:50
9107 228d 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaiblameyou iblameyou
Only2you
20:48
Życia chcesz uczyć, choć swoje masz rozpierdolone.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
20:44
0017 3207 500

setbabiesonfire:

triple-six-kicks:

"I don’t love him but he’s here and you aren’t"

If this doesn’t hit you like a ton of bricks then idefk

Reposted fromkulamin kulamin vialaparisienne laparisienne
20:44
9116 a2c0 500
Reposted fromLittleJack LittleJack vialaparisienne laparisienne
20:43
4990 0349
Reposted fromLittleJack LittleJack vialaparisienne laparisienne
Only2you
20:40
20:40
Only2you
20:39
6860 51c6
Reposted fromcalifornia-love california-love viahersmile hersmile
20:38
7845 4898 500
Reposted fromclitoris clitoris viahersmile hersmile
Only2you
20:37
0728 c795
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viahersmile hersmile
Only2you
20:37
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl