Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 29 2017

Only2you
08:37
Panować można nad tym, co się myśli, ale nie nad tym, co się czuje.
— Eric-Emmanuel Schmitt
Reposted fromdreamadream dreamadream viachemiczna chemiczna

March 28 2017

Only2you
22:20
9189 27cc
Reposted fromkarahippie karahippie vianowaczi nowaczi
Only2you
22:18
7518 9113
Reposted fromaletodelio aletodelio viagdziejestola gdziejestola
Only2you
22:18
Jestem daleko posuniętym introwertykiem, więc noszę w sobie to złudne przekonanie, że cały świat jest we mnie. Że wystarczy mi długo i cierpliwie grzebać w samym sobie, żeby dogrzebać się wszystkiego, co można spotkać na zewnątrz. Miewałem zresztą długie okresy w życiu, kie­dy się zamykałem i w ogóle nie odczuwałem potrzeby kontaktu z ludźmi.
— Piotr Najsztub
Reposted fromtwice twice viaKisune Kisune
Only2you
22:16
4789 8099
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
Only2you
22:15
Tak mówię do dziewczyny: Nie wwódź mnie w bór ciemny, Nie wołaj po imieniu, nie patrz oko w oko - Bo nigdy nie wiadomo, co za stwór tajemny Z mroku na świat pod ludzką przychodzi powłoką.
— "Powieść o rozumnej dziewczynie" B. Leśmian
Reposted fromtutaj tutaj viagdziejestola gdziejestola
Only2you
22:14
1628 e381
Reposted fromiamLOLA iamLOLA viasweetnothingg sweetnothingg
Only2you
22:13
4499 fc6f 500
Only2you
22:13
- Świat się wtedy Pani nie załamał? - Załamał kompletnie. Ale człowiek trochę te ruiny przydepcze i ruszy dalej.   
— Joanna Chmielewska
Only2you
22:12
4045 a11a 500
Only2you
22:12
To, że kogoś potrzebujemy, zaczyna nas niszczyć.
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasweetnothingg sweetnothingg
Only2you
22:12
7266 123f 500
Reposted fromheroinee heroinee viasweetnothingg sweetnothingg
Only2you
22:07
Z wiekiem panikuje coraz częściej
— J.Żulczyk "ślepnac od świateł"
Only2you
22:07
Większość ludzi jest z kimś ze strachu przed samotnością. Ty szukasz magii. To rzadkość.
Only2you
22:06
7830 9733 500
Reposted fromkatsiu katsiu viasweetnothingg sweetnothingg

March 26 2017

11:51
5473 3b54

Like you are for me.

Reposted fromshitsuri shitsuri viabrzask brzask
Only2you
11:49
11:41
11:40
7748 6a79
Only2you
11:35
Jam częścią tej siły,
która wiecznie zła pragnąc,
wiecznie czyni dobro
— "Faust"
Reposted fromthixophobia thixophobia viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl