Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 11 2018

Only2you
20:43

December 06 2018

Only2you
22:34
6999 92a2
Reposted fromHypothermia Hypothermia
Only2you
22:34
7000 13e1
Reposted fromHypothermia Hypothermia
Only2you
18:52
Chcesz wiedzieć, jak wygląda moje poczucie bezpieczeństwa, to ci powiem. Według mnie to jest tak: człowiek jest absolutnie samotny. Wszystko inne jest złudzeniem. Pamiętaj o tym. I postępuj zgodnie z tym. Nie spodziewaj się niczego oprócz zła. Jeśli zdarzy się coś przyjemnego — tym lepiej. I niech ci się nie wydaje, że możesz przełamać tę samotność. To jest samotność totalna. Możesz snuć legendy o poczuciu więzi na różnych płaszczyznach, ale mimo wszystko będą to tylko legendy, o religii, polityce, miłości, sztuce i tak dalej. Samotność jest zawsze totalna. Może się zdarzyć, że pewnego dnia będziesz miała wrażenie istotnej więzi. Ale zdawaj sobie sprawę, że to jest złudzenie. Nie będziesz rozczarowana, kiedy wszystko wróci do dawnego porządku. Trzeba żyć ze świadomością, że samotność jest absolutna. Wtedy człowiek przestaje się skarżyć, przestaje narzekać. Dopiero wtedy uzyskuje poczucie bezpieczeństwa i uczy się akceptować ten absurd z pewną satysfakcją. Nie chcę przez to powiedzieć, że należy czekać z założonymi rękami. Wydaje mi się, że należy robić swoje, jak tylko można najlepiej. A to z tej przyczyny, że człowiek lepiej się czuje, dając z siebie wszystko, aniżeli rezygnując.
— Ingmar Bergman "Sceny z życia małżeńskiego"
Reposted fromPoranny Poranny

November 28 2018

Only2you
21:50
Reposted frombluuu bluuu viapannakies pannakies
Only2you
21:43
6072 fef3
Reposted from4777727772 4777727772 vialaparisienne laparisienne
Only2you
21:40
6066 2682
Only2you
21:39
6060 789d 500

November 27 2018

21:26
0584 d024 500
Reposted fromLittleJack LittleJack vialaparisienne laparisienne

November 25 2018

Only2you
22:02
1985 89f2
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viasalato salato

November 24 2018

Only2you
16:35
Warto przeżyć wielką miłość, nawet jeśli ona po jakimś czasie przygasła, rozsypała się i nie była na zawsze. Myśmy się fantastycznie dopasowali do siebie, ale do świata zupełnie nie.
— Małgorzata Potocka, Krystyna Pytlakowska - "Obywatel i Małgorzata"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait

November 10 2018

Only2you
20:49

November 09 2018

Only2you
20:38
9250 56a7
Reposted fromrol rol vialaparisienne laparisienne
Only2you
20:37
Only2you
20:33
Only2you
20:29
5505 b806
Reposted fromEtnigos Etnigos viawszystkodupa wszystkodupa
Only2you
08:21

Wszystkie niebezpieczeństwa, jeżeli człowiek stanie z nimi oko w oko, są mniejsze niż wyobrażone. W przestrzeni emocjonalnej, wbrew prawom geometrii - dystans wyolbrzymia
— Z.Herbert - "Herbert nieznany.Rozmowy"
Only2you
08:18
Nic nie łączy ludzi tak bardzo
jak rozłąka.
Dlatego śpię w okularach,
aby cię lepiej widzieć,
gdy mi się przyśnisz.
— Jarosław Borszewicz
Only2you
07:31
Only2you
07:29
0574 a12c
Reposted fromEtnigos Etnigos vialottibluebell lottibluebell
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl