Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 17 2019

Only2you
20:47
7481 9be3 500
Only2you
20:24
3173 194f 500
Reposted frompiehus piehus viaphilomath philomath

July 14 2019

Only2you
19:26
1969 5fb1 500
Reposted fromnaplimak naplimak viaxannabelle xannabelle

July 12 2019

Only2you
20:36
9602 a10e
Reposted fromSuzi Suzi viawszystkodupa wszystkodupa
Only2you
20:34

Sunset

Yellowstone National Park, Wyoming, Part XLI

Only2you
20:34
8101 3484 500
Reposted fromloveproof loveproof viawszystkodupa wszystkodupa
Only2you
20:33
Wiedza czasem boli, ale wiedzieć warto.
— zasłyszane
Only2you
20:32
7328 dc2e 500
Reposted fromkrzysk krzysk viawszystkodupa wszystkodupa
Only2you
20:32
Łatwiej wyrzucić tysiące rubli z kieszeni aniżeli jedno przywiązanie z serca.
— Bolesław Prus
20:28
4777 9d3d 500
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta vianiskowo niskowo
20:27
9288 8c7f 500
Reposted fromkimik kimik viawszystkodupa wszystkodupa
Only2you
20:27
7020 8fd6 500
Only2you
20:26
Zatop nas Boże, bo nie zasługujemy na nic innego. Bo nie potrafimy ani myśleć, ani kochać, bo tego nie chcemy. Bo idziemy przez las. Pijani od słów. Głuchnąc od hałasu. Ślepnąc od świateł.
— Ślepnąc od świateł
Reposted frompastelowe pastelowe viawszystkodupa wszystkodupa
Only2you
20:25
Muszę odnaleźć siebie, bo jestem zagubiona we własnym piekle na ziemi.
— K.N. Haner
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawszystkodupa wszystkodupa
Only2you
20:24
2283 1713 500
Only2you
20:24
Spokój wewnętrzny. To dla mnie jedyne kryterium. Jeżeli zdarzy mi się osiągnąć przy kimś spokój wewnętrzny, to wówczas z tym kimś zostaję. Dopóty, dopóki ten spokój nie zniknie.
— Borszewicz, Mroki
Reposted fromwyliczanka wyliczanka viawszystkodupa wszystkodupa
Only2you
20:23
4703 fd6c 500
Reposted frommonique92 monique92 viawszystkodupa wszystkodupa
Only2you
20:10
2298 c28c 500
Reposted fromagatiszka agatiszka vianiskowo niskowo
Only2you
20:10
7510 d190
Reposted fromzupabananowa zupabananowa vianiskowo niskowo
Only2you
20:10
Jestem zmęczony. Zbyt zmęczony, by akceptować perspektywę końców, które są początkami, od których trzeba wszystko zaczynać od nowa.
— A.Sapkowski 'Czas pogardy'
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl