Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2018

Only2you
16:35
2962 0ce9
Reposted from0 0 vialottibluebell lottibluebell
09:39
Only2you
09:36
Only2you
09:35
Only2you
09:34
8851 1c74 500
Reposted fromtfu tfu vianiepotrzebnaprzygoda niepotrzebnaprzygoda
Only2you
09:24
Only2you
09:23
4462 d983

August 16 2018

Only2you
21:35
To, że się tego boję, nie znaczy, że tego nie chcę.
Reposted frompeper peper vialaparisienne laparisienne
Only2you
21:33
Only2you
21:28
Reposted fromdreamadream dreamadream viaPoranny Poranny
Only2you
21:06
6326 3ff0 500
Reposted fromhermina hermina viaphilomath philomath
Only2you
21:04
So, if you are too tired to speak, sit next to me because I, too, am fluent in silence.
— R. Arnold (via bintalghazi.tumblr.com)
Only2you
21:04
Moje marzenie jest takie, żeby w piwnicach i miejskich pustostanach spotykali się ludzie, żeby móc mówić o swoich emocjach, bo wtedy nagle okazuje się, że nie tylko ty tak się czujesz. Bo gdzie masz się o tym dowiedzieć? W pracy, gdzie wszyscy spełniamy przypisane nam wcześniej funkcje ogarniaczy? Te schowane głęboko emocje, lęk, wstyd, zwątpienie, żal, potrzeba akceptacji, osamotnienie wychodzą dopiero o drugiej w nocy w zakamarkach lokali i w kuchniach pod koniec domówki, wtedy dopiero wygrzebujemy z siebie ten szlam. A gdyby tak to zmienić, gdybyśmy mogli raz w tygodniu chociaż posiedzieć w kilkanaście osób i powiedzieć o tym, ile nas kosztuje niedzwonienie do byłego chłopaka, jak boimy się wracać do pustego mieszkania, jak robimy głupoty z miłości i jak przeraża nas to, że dajemy sobie robić krzywdę? Jakże byłoby wspaniale. Jakże mniej czulibyśmy się wybrakowani, wystraszeni i bezradni.
— Małgorzata Halber
Only2you
21:02
Only2you
21:01
 Wierzyłem - zwyczajnie młody,
Że jeszcze nie wyszło z mody
Myśleć i czuć
— Asnyk
Reposted fromwstydem wstydem viamyfuckingreality myfuckingreality
Only2you
20:59
Nie brak na świecie ludzi, samotników z natury, którzy niczym skorupiak pustelnik lub ślimak usiłują zamknąć się w swojej skorupie (...) Nie jestem przyrodnikiem i nie moja rzecz rozstrzygać podobne zagadnienie; chcę tylko stwierdzić, że nierzadkim zjawiskiem są takie osobniki (...). Niedaleko szukając, przed dwoma miesiącami zmarł w naszym mieście niejaki Bielikow, nauczyciel greki, mój kolega (...) Dostrzegało się w tym człowieku jakieś stałe a nieprzeparte dążenie, by otoczyć się niejako błoną, stworzyć dla siebie, że tak powiem, futerał, który by go odosobnił i uchronił od wpływów zewnętrznych. Rzeczywistość drażniła go, przestraszała, utrzymywała w ciągłym niepokoju. 
— Antoni Czechow, Człowiek w futerale
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie

August 07 2018

Only2you
20:47
5506 0c59
Reposted froma-antimatter a-antimatter viadiedrunk diedrunk

August 02 2018

Only2you
21:34
9011 5c7f 500
I. Am. Terrified. Aug 1 at 4:53am I’m terrified. All the time. In fact, I’m terrified of a lot of things that I do on a regular basis. Performing... sharing my art with the world... flying. It's safe to assume someone would have to be crazy to choose a career that demands they live in such a constant state of dread. Now, I’m open to the possibility that I am, indeed, crazy. However, I don’t think so. I think what’s truly crazy is allowing fear to control your life and stop you from doing the things that you love. Of course, we all need to perform due diligence and weigh the risks and rewards of every decision, but once we’ve concluded something is worth doing on a rational level, there’s simply no excuse for allowing irrational emotions to prevent us from taking action. Fear is a tool we can use to motivate ourselves; to push ourselves beyond our comfort zones. It should be something that helps us become better people; not something that holds us back. Last Saturday, I was lucky enough to perform in front of thousands of people at Amphi Festival in Germany, something I only dreamt of as a kid. I sincerely believe that fear is what has taken me this far, and what will propel me forward in the future.

📷: Dietmar Grabs

Reposted fromWinterwarez Winterwarez
21:12
0806 259f
Only2you
19:16
rozmawiajcie ze sobą.   zawsze.  nie tylko o pierdołach. nie bójcie się zadawać pytań o przyszłość. o wzajemną wizję związku. o to co złe, trudne i boli. w przeciwnym wypadku kiedyś może być za późno i zostanie wam tylko żal.
— ja żałuję.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl