Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 19 2018

Only2you
18:00
7172 2da5
Only2you
16:12
Only2you
11:52
Dzwonił do mnie rano, w dzień, czasami nawet w nocy i mówił podnieconym, niecierpliwym głosem: "Słuchaj, muszę ci coś jak najprędzej opowiedzieć". I ja wiedziałam, że tym jednym zdaniem stawia mnie przed wszystkimi. Bo to ja, a nie kto inny, miałam wysłuchać opowieści o jego sukcesie, porażce, wzruszeniu, planie lub pomyśle. Jako pierwsza. Absolutnie pierwsza. I to był dla mnie prawdziwy dowód miłości. Przez sześć lat nie powiedział mi ani razu, że mnie kocha, ale za to ja słuchałam wszystkiego pierwsza. Dla mnie już do końca życia żadne "kocham cię" nie zastąpi tego "słuchaj", muszę ci coś natychmiast opowiedzieć".
— J.L. Wiśniewski "Kulminacje"
Only2you
11:49
A mnie się marzy kurna chata,
zwyczajna izba zbita z prostych desek,
żeby się odciąć od całego świata,
od paragonów, paragrafów i wywieszek.

Zaszyć się w kącie w kupie liści
tak, żeby tylko czubek nosa było widać,
nic nie zamiatać, nic nie czyścić,
nie kombinować, co się jeszcze może przydać.
— Jan Kaczmarek
Reposted fromcudoku cudoku viajointskurwysyn jointskurwysyn
Only2you
11:47
6093 de57
Only2you
11:44
1415 428d 500
Reposted fromLotte Lotte viareniferowa reniferowa
Only2you
11:44
Only2you
11:44
Only2you
11:39
3379 0043 500
Reposted from4777727772 4777727772 vialottibluebell lottibluebell

October 18 2018

Only2you
21:19
0117 c2cd 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viafajnychnielubie fajnychnielubie
Only2you
21:18
Only2you
21:15
Only2you
21:14

October 17 2018

Only2you
20:07
Reposted fromtoken0 token0 viastraycat straycat
Only2you
19:50
9635 781d
Reposted fromamilak amilak viasleepingsickness sleepingsickness
Only2you
19:48
Opiszesz mi pokrótce, jak wygląda Twoje życie, Twoje mieszkanie, Twoje drogi, Twój widok z okna, jedzenie, abym mógł trochę z Tobą współżyć, dobrze?
— Franz Kafka
Reposted frompasazerka pasazerka vialaparisienne laparisienne
Only2you
19:48
Cóż za przedziwna dziewczyna. (...) Mówi jak starzec, a czuje jak dziecko. Kiedy się jej słucha, ma się do czynienia ze zblazowanym, ironicznym bajerowaniem, zdradzającym znaczne wyczerpanie sił witalnych. Kiedy się ją obserwuje, dostrzega się wielką wrażliwość, ogromne serce, chwiejność emocjonalną, pozwalającą w jednej sekundzie przejść od śmiechu do łez. 
— Eric Emmanuel Schmitt "Kobieta w Lustrze"
Only2you
19:48
Reposted frommrrru mrrru vialaparisienne laparisienne
Only2you
19:41
0218 d911 500
19:40
7334 3d7f
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl