Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 16 2019

Only2you
20:04
Każdy normalny człowiek potrzebuje kogoś. Potrzebujemy być blisko. Skóra potrzebuje skóry. Każde zwierzę koi dotyk.
— "Ślepnąc od świateł" - Jakub Żulczyk
Reposted frompierdolony pierdolony viahardbitch hardbitch
Only2you
20:02
Only2you
20:01
9845 7e2e 500
Reposted fromonlyman onlyman viaSuckMyDick SuckMyDick
Only2you
19:58
Wszyscy jesteśmy tu wariatami, więc zrób sobie kolejną herbatę.
— Stephen King "Czarna bezgwiezdna noc"
Reposted fromseeyousoon seeyousoon vianiskowo niskowo
18:51
0604 577e
Only2you
18:51
Szczęścia nie poudajesz. Zdradzi Cię mgiełka tęsknoty za nim obecna na tęczówce oka. Zdradzą cię łzy, które niekontrolowanym strumieniem popłyną, gdy w filmie obraz szczęścia pokażą aktorzy. O braku szczęścia przypomną ci te samotne, ciche minuty przed zaśnięciem, gdy będziesz starała się wymodlić o szczęściu sen.
— Katarzyna Nosowska

September 13 2019

Only2you
19:26
6514 a81b 500
Jon Frederickson, Kłamstwa którymi żyjemy.
Reposted frommhsa mhsa vianiskowo niskowo
Only2you
19:22
Only2you
19:21
5678 0991 500
Only2you
15:56
Może niektórych kobiet nie da się poskromić.
Może potrzebują biegać na wolności, dopóki nie znajdą kogoś, tak dzikiego, aby biegał z nimi...
— Carrie Bradshaw
Only2you
15:55
Należę do tych osób, które wzruszają się smutnym losem przedmiotów nieożywionych: samotnej skarpetki bez partnera, zaśnieżonego pola, brutalnie oznaczonego śladami stóp, ostatniej jagody na gałązce.
— Deb Caletti
Reposted frommissljud missljud vianowaczi nowaczi
Only2you
15:51

September 12 2019

22:26
7305 2d87
Reposted frombrumous brumous vialottibluebell lottibluebell
Only2you
22:23
Kochała go jeszcze, bo miłość tak szybko nie odchodzi, potrzebuje czasu, zanim się zbierze, pójdzie i ostatecznie zamknie za sobą drzwi. Ale miłość nie czuła się już u niej dobrze. Stała się nieufna, znużona i nadszarpnięta. Niczym złamany kwiat, który jeszcze przez chwilę kwitnie, ale już zwiesza płatki i nieuchronnie obumiera.
— Charlotte Link – Wielbiciel
Only2you
22:18
Only2you
21:57
6432 9919
Reposted fromTLC2 TLC2 vialottibluebell lottibluebell
Only2you
16:51
Only2you
16:47
I żeby spadł deszcz, tutaj we mnie, i żeby w końcu zaczęło padać i pachnieć ziemią, czymś żywym - nareszcie.
— Julio Cortazar, "Gra w klasy"
Reposted fromjunk junk viawszystkodupa wszystkodupa
Only2you
16:44
Reposted fromshakeme shakeme viawszystkodupa wszystkodupa
Only2you
16:44
Nie musisz nikomu nic udowadniać. To twoje życie i możesz zaprosić do niego tych których kochasz. Masz prawo wyprosić ze swojego życia tych, którzy źle ci życzą i pomniejszają. Masz prawo dokonać wyboru jak twoje życie ma wyglądać. Dorosłeś.
— D.Skalska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl