Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2017

20:06
5014 c119 500
Reposted fromenyopax enyopax viaSkydelan Skydelan
20:06
Growing apart doesn’t change the fact that for a long time we grew side by side; our roots will always be tangled. I’m glad for that.
— Ally Condie, Matched
Only2you
20:06
(...) mam stale wrażenie, że Ci czegoś ważnego nie powiedziałam. Jest to uczucie, które się zawsze powtarza, kiedy jesteś daleko. (...) Muszę się o Ciebie trochę martwić, bo to należy do całokształtu uczuć, jakie żywię do Ciebie, niezależnie od tego, czy jesteś goły czy w ubraniu, w kapeluszu czy bez.
— Wisława Szymborska w liście do Kornela Filipowicza
20:05
4879 30f1 500

centrente:

at the bus stop 

(sensitive wolf comic number three)

Reposted fromryliceracc ryliceracc viaSkydelan Skydelan
20:05
4831 fc49 500

mementoanima:

•  Rammstein - Du Riechst so gut  •

Reposted fromtuba-ornot-tuba tuba-ornot-tuba viaSkydelan Skydelan
Only2you
18:49

May 22 2017

Only2you
20:03
6114 b3ae
Reposted fromcalifornia-love california-love
Only2you
19:49
4448 9be1 500
Reposted frombojabiegne bojabiegne viahardbitch hardbitch
19:47
0656 95d9
Reposted frompengin pengin viahardbitch hardbitch
Only2you
19:47
4518 298e
Reposted fromembrion embrion viagdziejestola gdziejestola
Only2you
19:47
7043 db88
Reposted fromkyte kyte viahardbitch hardbitch
Only2you
19:45
3558 aa0f
Reposted fromsarazation sarazation viakrzysk krzysk
19:44
19:44
19:42
5080 7e4a 500

thriftinggogh:

Living the dream🌞🌸

19:39

drakesideheaux:

Remembering u only got one life and you ain’t done shit but have depression 

Reposted fromfrlendzoned frlendzoned viaaknatazs aknatazs
Only2you
19:34
Only2you
19:33
opowiem ci o egoistach. nawet jeśli wiedzą że cię zranią wchodzą w twoje życie żeby cię skosztować bo jesteś rodzajem istoty której nie chcą przegapić. zbyt wiele w tobie blasku żeby go nie poczuli. kiedy więc dobrze się już przyjrzą wszystkiemu co masz do zaoferowania. gdy zabiorą ze sobą twoją skórę twoje włosy twoje tajemnice. gdy uświadomią sobie ile w tym prawdy. jaką jesteś burzą nagle ich to poraża.
wtedy pojawia się tchórzliwość. wtedy osoby za które ich uważałaś ustępują miejsca smutnej rzeczywistości tego jacy są. wtedy z ich ciała ulatuje wszelka odwaga i odchodzą mówią znajdziesz lepszego ode mnie.
będziesz stała naga wciąż mając ukrytą gdzieś w sobie połowę z nich i płakała. pytając dlaczego to zrobili. dlaczego cię zmusili żebyś ich kochała skoro nie mieli zamiaru odwzajemnić tej miłości a oni powiedzą coś w rodzaju po prostu musiałem spróbować. musiałem dać temu szansę. przecież chodziło o ciebie.
ale to nie jest romantyczne. nie jest urocze. myśl że byli tak owładnięci twoim istnieniem że musieli zaryzykować że je zniszczą w imię świadomości że ich ono nie ominęło. twoje istnienie znaczyło tak mało w porównaniu z ich ciekawością ciebie.
właśnie tacy są egoiści. igrają z całymi bytami. z całymi duszami żeby zadowolić własną. w jednej sekundzie trzymają cię na kolanach jakbyś była całym światem a w drugiej redukują do zwykłego zdjęcia. zwykłej chwili. elementu przeszłości. jednej sekundy. połykają cię i szepczą że chcą z tobą spędzić resztę życia. ale gdy tylko poczują strach. są już jedną nogą z drzwiami. nie mając odwagi pozwolić ci odejść z gracją. jakby ludzkie serce tak mało dla nich znaczyło.
i po tym wszystkim. po tym całym braniu. ten strach. czy to nie smutne i zabawne że ludzie mają dziś więcej odwagi żeby rozebrać cię swoimi palcami niż żeby sięgnąć po telefon i zadzwonić. przeprosić. za stratę. i właśnie tak ją tracisz.
egoizm
— mleko i miód
Reposted fromhighsoul highsoul viapozakontrola pozakontrola
Only2you
18:10
8575 46b5
Reposted frommisza misza viapozakontrola pozakontrola
Only2you
18:10
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl