Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 18 2019

20:25
3866 e3db 500
Only2you
20:24
Chcę powiedzieć, że jeśli jesteś zdolna bardzo kogoś kochać, będziesz też bardzo cierpieć.
— Isabel Allende
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialottibluebell lottibluebell

May 17 2019

Only2you
10:53
Mamo, dlaczego mam taki chaos w głowie, skoro na zewnątrz wszystko jest w porządku.
— Małgorzata Halber - "Najgorszy człowiek na świecie"

May 16 2019

Only2you
13:13
1452 1f80 500
Reposted fromjelonek jelonek viaSkydelan Skydelan
Only2you
13:13
[...] wyjęła paczkę kawy, drewniany młynek, napełniła go, usiadła na taborecie i przytrzymując młynek między długimi udami, zaczęła miarowo kręcić korbką, nie spuszczając z oczu przyjaciółki. Mawiała, że mielenie ziaren ręcznie jest jak mielenie swoich myśli.
— Katherine Pancol
Reposted fromsatyrlane satyrlane viapozakontrola pozakontrola
Only2you
13:11
3201 0ec5
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaK8 K8
Only2you
13:10
- Co się dzieje z człowiekiem, kiedy pęka mu serce? 
- Nic. Zupełnie nic. Przecież żyje, pije herbatę, bierze prysznic, czyta książki, czasem nawet się uśmiecha... Z tym, że każda z tych czynności nie ma najmniejszego sensu. Rozumiesz?
Reposted fromxalchemic xalchemic viasatyra satyra
Only2you
13:10

May 15 2019

Only2you
10:53
Reposted fromciarka ciarka viamothsdevourer mothsdevourer
Only2you
08:32
I am not a bird or a symbol. I am a woman burning.
— Katie Longofono
Reposted fromverronique verronique viacytaty cytaty
Only2you
08:27
Ktoś tutaj był i był,
a potem nagle zniknął
i uporczywie go nie ma.
— Kot w pustym mieszkaniu, Wisława Szymborska
Only2you
08:10
7145 7078 500
Reposted fromverronique verronique viaAmericanlover Americanlover

May 14 2019

17:26
9656 bf5b
Reposted frombrumous brumous viaahuramazda ahuramazda
17:26
7330 c229 500

vrtoglavicazanosa:

La jalousie / Jealousy  (2013)

Reposted fromtwice twice vialaparisienne laparisienne
Only2you
17:25
1334 df71
Reposted fromfelicka felicka viawszystkodupa wszystkodupa
Only2you
17:25
4615 d11c 500
Reposted fromsoftboi softboi viawszystkodupa wszystkodupa
Only2you
17:25
5418 fade
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viaPoranny Poranny

May 13 2019

Only2you
21:17
0003 1176 500
Reposted fromsoftboi softboi viaindisputabel indisputabel
Only2you
20:49
2325 d556 500
Only2you
20:39
8576 7d89 500
"Pestki"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl