Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 23 2018

Only2you
21:25
6412 ed4e 500
Reposted fromdjLangley djLangley viaEhem Ehem
21:25
0846 f59a
Reposted fromLittleJack LittleJack viaEhem Ehem
21:24
4454 4ab0
Reposted fromohnina ohnina viamyfuckingreality myfuckingreality
21:23
2864 65e2
Reposted fromgubolev gubolev viajointskurwysyn jointskurwysyn
Only2you
21:23
2676 bcd8 500
Reposted from777727772 777727772 viajointskurwysyn jointskurwysyn
Only2you
21:23
Only2you
21:22
7275 f119
21:22
0203 3721
Only2you
21:18
2681 080f 500
Reposted fromoiv13 oiv13 vialaparisienne laparisienne
21:18
6344 e51e
Reposted fromdeviate deviate vialaparisienne laparisienne
Only2you
21:17
Była w niej samotność, której większość ludzi nie widziała, ale jeśli spojrzysz, co kryje się za jej uśmiechem, zobaczysz, że czuje się zagubiona w morzu ludzi.
— Anne Kearney
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianiskowo niskowo
Only2you
21:16
3352 6c9b 500
Reposted frompiehus piehus vianiskowo niskowo
Only2you
21:12
0587 8ee4
Reposted fromrisky risky vialottibluebell lottibluebell
Only2you
21:12
2799 dc9b
Johnny Cash
Reposted fromsynicalcissors synicalcissors via2708 2708
Only2you
21:10
2007 0247 500
Reposted fromnebthat nebthat vianiskowo niskowo
Only2you
21:09
2445 631e
Only2you
21:05
Only2you
21:02
2037 1d72 500
Reposted fromqb qb viaCarridwen Carridwen
Only2you
21:00
– Czy byłabyś zazdrosna, gdybym myślał o jakiejś kobiecie z mojej przeszłości, będąc z tobą? Czy niepokoiłabyś się, że mogę do niej odejść?
– Nie.
– To znaczy, że mnie nie kochasz?
– Nie rozumiesz. Miłość nie ma nic wspólnego z zazdrością i z obawą, że coś stracisz. Kocham cię, ale jeśli zechcesz odejść, ponieważ nie możesz zapomnieć o innej kobiecie – to dobrze. To będzie prawdą. Ponieważ gdybyś został – byłoby to kłamstwo. Jeśli odejdziesz, to będzie znaczyło, że nie pasujemy do siebie i dobrze, że odszedłeś. Bo gdybyś został, to zajmowałbyś miejsce kogoś, kto do mnie pasuje. Ten, kto do mnie pasuje – nie odejdzie. Więc nie ma się o co martwić.
– Jakoś dziwnie mnie kochasz… Nie przywiązałaś się do mnie?
– Miłość nie ma nic wspólnego z przywiązaniem. Przywiązanie i zazdrość oznacza brak miłości do siebie. Oznacza, że uważasz siebie za gorszego od kogoś, oznacza strach, że takiego jaki jesteś nikt nie pokocha. Nie porównuj się z nikim, bo jesteś nieporównywalny. Ty jesteś ty. Masz swoje życie, dar, który otrzymałeś na wyłączność. Szkoda czasu na porównania. Spójrz na siebie – wówczas się nie pomylisz…
— .
Reposted fromtomowa tomowa vialottibluebell lottibluebell
Only2you
20:58
Jedźmy gdzieś, błagam. Potrzebuję ucieczki, oderwania, zapomnienia.
— jestem zmęczona
Reposted frompassionative passionative viaparamour paramour
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl