Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 18 2018

Only2you
20:40
Maybe you just have to live for the small things, like being called pretty or someone picking up the pen you dropped or laughing so hard that your stomach hurts. Maybe that's all that really matters at the end of the day.
20:40
4345 90a4
Reposted fromidiod idiod viamyfuckingreality myfuckingreality
Only2you
20:39
Każdy, kto przestaje się uczyć jest stary, bez względu na to, czy ma 20 czy 80 lat. Kto kontynuuje naukę pozostaje młody. Najwspanialszą rzeczą w życiu jest utrzymywanie swojego umysłu młodym.
— Henry Ford
Reposted fromavooid avooid viatobecontinued tobecontinued
Only2you
20:38
1523 cd17
Reposted fromfungi fungi viatobecontinued tobecontinued
Only2you
20:37
Nie podam pani przepisu na miłość. Nam się po prostu zdarzyła. Że otwieramy rano oczy i chce nam się ze sobą być. Mówię: zrobisz mi kawę? I mąż wychodzi z psem, ale jeszcze zdąży mi zrobić kawę i na tę kawę czasami się przysiada. A ja się wałkonię, bo nie muszę wstać. Pyta: co robisz dzisiaj? To i to. A ty? A ja to i to. To fajnie. To są rzeczy najprostsze.
— Dorota Kolak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatobecontinued tobecontinued
20:36
9631 a73c
Reposted frombrumous brumous viaahuramazda ahuramazda
Only2you
20:34
Najpiękniejszym prezentem, który możemy dostać jest człowiek, który jest. Który daje swoją obecność. Który odbiera telefon. Który dotrzymuje słowa. Każda miłość zaczyna się od obecności i do obecności się sprowadza."
Only2you
20:33
6827 0a7a 500
Reposted frommalinowykisiel malinowykisiel viadiedrunk diedrunk
Only2you
06:03
W klasie maturalnej zdałem sobie sprawę, że nie wiem, co chcę w życiu robić, i bardzo się tego przestraszyłem.(...) Ten moment przejścia jest naprawdę ciężki. Kolejnym ciężkim momentem jest, kiedy zdajesz sobie sprawę, że nie istnieje to przebudzenie na które czekasz, że nagle nie staniesz się dorosły, odpowiedzialny. Zdajesz sobie sprawę że wszyscy wokoło improwizują, że studia cię nie jarają, że przyszłość jest niewiadomą. 
— Taco Hemingway
Reposted fromankaottak94 ankaottak94 viaSapereAude SapereAude
Only2you
06:02
8915 6358
Reposted fromretaliate retaliate viaPoranny Poranny
Only2you
06:02
2245 1c40 500
#equality
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
Only2you
05:56
Dr House: Każdy człowiek jest nieszczęśliwy. Nie można tego zmienić, bo nie zmieniają się ludzie.
Cate: Chciałbyś w to wierzyć, bo wtedy uwalniasz się od odpowiedzialności za swoje nieszczęście.
Reposted fromnezavisan nezavisan viaSkydelan Skydelan

April 17 2018

20:37
9113 dcfb
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viaSkydelan Skydelan
Only2you
20:36
“ nie wolno Ci rozmyślać za dużo. wstań, pobiegaj, posprzątaj dom, upiecz ciasto, a potem je zjedz, wsiądź na rower, zadzwoń do przyjaciółki, poczytaj, idź na spacer. rób wszystko na co masz ochotę, tylko nie rozmyślaj. to Cię niszczy. ”
Reposted fromRuda-Shuty Ruda-Shuty viaSkydelan Skydelan
20:36
6573 2004
Reposted fromLittleJack LittleJack via2708 2708
Only2you
20:36

April 16 2018

Only2you
20:22
7100 db2e 500
Reposted fromseaweed seaweed viagdziejestola gdziejestola
Only2you
20:22
Jesteś człowiekiem szczęśliwym, który bywa smutny czy smutnym, który bywa szczęśliwy?
— S.Silverstein
Reposted fromniewychowana niewychowana via2708 2708

April 15 2018

Only2you
19:42
0678 baeb
Reposted fromnoirchocotte noirchocotte viaMissMurder MissMurder
Only2you
19:40
1662 6151 500
Reposted fromseaweed seaweed viaMissMurder MissMurder
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl