Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 12 2019

Only2you
19:57
Reposted frombluuu bluuu viasatyra satyra
Only2you
19:55
Jaki mężczyzna mi się podoba? Taki, który ma dużo czasu dla kobiety. Niech on będzie biedny, paskudny, ale żeby miał dużo czasu dla kobiety. Żeby z nią gadać, żeby z nią spać, żeby się przytulić - bo czułość jest najważniejsza.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianowaczi nowaczi
Only2you
19:54
Im starszy jesteś tym bardziej zdajesz sobie sprawę, że nie chcesz mieć niepotrzebnych dramatów lub wyczerpujących konfliktów, po prostu chcesz mieć miejsce, w którym można poczuć spokój lub ludzi, którzy go generują.
— trzask.prask
Only2you
19:51
4508 e8dd 500
Chyba czas o tym pamietac...
Reposted fromakward akward vianiskowo niskowo
Only2you
19:47
Aż w końcu jesteśmy jak jeże - ciężko nas dotknąć, zbliżyć się, oswoić, przebić przez samotność.
— Zaburzenia - "Igły"
Only2you
19:46
Listopad to taki miesiąc od tęsknoty. Miesiąc od uporczywego smutku. Miesiąc, który popija się winem.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromshibouk shibouk viaSkydelan Skydelan
Only2you
19:45
Reposted fromFlau Flau viaSkydelan Skydelan
Only2you
19:42
5850 8615
Reposted fromkarahippie karahippie viasatyra satyra
Only2you
19:41
Only2you
19:36
0914 a52a 500
Reposted fromnyaako nyaako viasatyra satyra
Only2you
19:36
Only2you
19:36
Wrażliwość jest formą inteligencji, nie ma sensu wyjaśniać jej tym, którzy jej nie mają.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianiskowo niskowo
Only2you
17:22
6294 9547
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasatyra satyra
Only2you
17:21
0278 6ae5
Reposted fromamphetamine amphetamine viaSkydelan Skydelan
Only2you
17:20
Reposted fromDennkost Dennkost

November 11 2019

Only2you
18:53
Reposted fromDennkost Dennkost
Only2you
18:51
Jesteśmy sami nawet gdy kochamy i kochają nas i tak prędzej czy później zaczyna przerażać ich ten chaos w nas.
— Bisz - Bezpańskie Psy
Reposted fromdeviate deviate via48hrs 48hrs

November 07 2019

Only2you
20:47
Bardzo często w zwykłej codzienności możesz dostrzec czy komuś na Tobie naprawdę zależy i czy to wszystko ma sens. Uczucie najczęściej leży w zwykłych chwilach, w gestach, przytuleniach czy uśmiechach. Dostrzeżesz je w prostych rozmowach i pytaniach. Bo choć z pozoru banalnym, to jednak niezwykle pięknym uczuciem jest posiadać przy swoim boku kogoś kto zainteresuje się i zapyta jak Ci minął dzień.

— Rafał Wicijowski
Reposted fromnaturalginger naturalginger vianiskowo niskowo

November 06 2019

Only2you
16:20
Wszyscy jesteśmy dla siebie tylko etapami.
— Mariusz Szczygieł "Projekt: Prawda"
Only2you
16:20
8305 9e2b 500
Reposted fromverronique verronique viawszystkodupa wszystkodupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl